Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

L'Escola La Noguera participa activament en la Xarxa competències bàsiques (Xarxa CB). Aquesta està formada per un equip de docents d’educació infantil i primària, i d’educació secundària que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d'autoavaluació.