Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

Escola La Noguera :: Circulars Inicial

Sortida a Vallfogona de Balaguer (Cicle Inicial)

16 de juny

Benvolgudes famílies,

El dia 16 de juny de 2017 els i les alumnes de cicle inicial, anirem a Vallfogona de Balaguer a visitar l’empresa Cunipic amb autocar.

La sortida serà de l’escola a les 9.00 h. i l’arribada a les 13.00 h. al mateix lloc.   

Cal portar una motxilla amb aigua i esmorzar.

Es recomana portar el xandall de l’escola i una gorra.

El preu de la sortida serà d’1€ que els alumnes hauran de portar a les mestres tutores. El termini de pagament és fins el dia 2 de juny.

……………………………………………………………………………………………..............…..

AUTORITZACIÓ SORTIDA

 

En/Na ....................................................................…………….

amb D.N.I. ...................................

autoritzo al/ la  meu/va fill/a ............................................…………………

del curs ...............…. a participar en la Sortida a Vallfogona de Balaguer.


Signatura,

 

 

Balaguer,  ……… de ………………………. de 20….