Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

juny 2018

Benvolgudes families,
 
Avui els vostres fills i filles porten a les agendes l'enquesta de valoració del curs per contribuir a una futura millora. Les enquestes d'avaluació són una eina bàsica per detectar els punts forts i els febles de l'oferta educativa de la nostra escola i de tota la comunitat educativa.
Tot el claustre de mestres anima a les famílies a respondre-les ja que la seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal de que responguin a les expectatives d'aprenentatge, millora d'actuacions i resultats.

Un cop omplerta la podeu dipositat a la bústia que teniu al passadís (al costat del Bonifaci el Noguerenc) 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!
Salutacions.
Claustre de mestres.