Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

1 de juny

El Departament d'Ensenyament des de fa uns cursos ha iniciat un seguit de canvis metodològics amb la finalitat de millorar els resultats d'aprenentatge dels infants. Dins d'aquests canvis, com us vam avançar a les reunions d'inici de curs, hi ha novetats importants en les avaluacions finals que es realitzarà a l'alumnat, aquest nou model d'avaluació també s'incorporarà en els informes d'avaluació trimestral de cara al proper curs.

Us adjuntem unes infografies explicatives sobre aquesta nova manera d'avaluar, que com diem vol ser una eina més al servei de l'alumnat per garantir l'assoliment de les competències bàsiques.

Si teniu qualsevol dubte o necessiteu algun aclariment, no dubteu en contactar amb nosaltres, ja sigui amb el vostre tutor/a o amb l'equip directiu.

Claustre de mestres