Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

Del 29 de juny al 10 de juliol

Us informem que un any més, Càritas obre la campanya d’ajuts de pagaments de llibres a les escoles de Balaguer. La recepció de sol·licituds serà del 29 de juny a l’10 de juliol. Els ajuts, tindran en compte la situació familiar i podran ser des del 50 % fins al 100 % del cost total.

DOCUMENTACIÓ PER TRAMITAR AJUT DE LLIBRES

Si no ha vingut mai a Càritas fotocòpies de:

 • DNI/NIE dels pares o tutors.
 • Llibre de família
 • Certificat de convivència actualitzat (Ajuntament)
 • Últim rebut de lloguer o hipoteca
 • Ingressos del nucli familiar (tots els membres majors de 18 anys):

-Certificat de prestació.

-Última nòmina.

-Certificat de la pensió.

-Certificat de l'OTG INEM

-Llibreta del banc/ moviments.

- Pressupost del cost total dels llibres.

- Si existeix:

 • Certificat discapacitat membres de la unitat familiar.
 • Carnet de família monoparental.
Si ja ha vingut a Càritas fotocòpies de:

 • Ingressos del nucli familiar (tots els membres majors de 18 anys).
 • Certificat de prestació
 • Última nòmina
 • Certificat de l'OTG INEM.
 • Pressupost del cost total dels llibres.
 • Certificat de la pensió.

 

Adreça:

Càritas d’Urgell

Pl. Josep Carner - Ribalta. de Balaguer.

 

Telèfon: 973443320