Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

No hi falteu!

Associació de Mares i Pares d’Alumnes
Escola La Noguera
ASSEMBLEA GENERAL DE MARES I PARES

Benvolgudes famílies,

Per la present us convoquem a l’Assemblea General de mares i pares de l’AMPA que tindrà lloc a l’escola el proper dimarts dia 2 de desembre a les 21:00 hores, amb el següent ordre del dia:

-Lectura i aprovació de l’assemblea anterior.
-Lectura i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici 2013-2014.
-Pressupost per l’exercici 2014-2015.
-Explicació de les activitats i serveis que oferim l’AMPA.
-Renovació i ampliació de la nova junta.
-Precs i preguntes.

El President, Antonio Verdugo
Balaguer, 2 de desembre del 2014.