Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

Novembre 2018

ACOLLIDA

Benvolgudes famílies, 

Per tal de poder ajudar-vos a conciliar la vida familiar i l’escolar, us fem un petit recordatori del nostre servei d’acollida i us preguem que ompliu la següent butlleta marcant les caselles corresponents a les franges horàries de les quals en fareu ús i la dipositeu a la bústia de l’AMPA (al vestíbul de l’escola).

El preu és de 15€/mes per franja horària de ½ hora. Si l’ús és esporàdic el preu és de 1,5€ per franja horària de ½ hora. Els usuaris esporàdics han d’adquirir una targeta de 10 usos que podran comprar a l’Eva Vázquez (responsable del servei).

Només les famílies sòcies de l’AMPA poden fer ús del servei d’acollida.

Junta directiva AMPA

22 de novembre de 2018

...........................................................................................................................................................................

Servei d’acollida

La família .................................................................. farà ús de les següents franges horàries apuntant .......... infants al servei.

  • De 08:00 a 08:30 hores
  • De 08:30 a 09:00 hores
  • De 12:30 a 13:00 hores
  • De 12:30 a 15:00 hores
  • De 16:30 a 17:00 hores
  • De 17:00 a 17:30 hores
Observacions:.....................................................................................................................................................................................................................................................