Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

Càritas: Projecte Àgape

Desembre 2017

29/11/2017

Càritas Balaguer organitza un any més el Projecte Àgape de recollida de productes de primera necessitat per les famílies que es troben en una situació sòcioeconòmica difícil. 

Us animem a col·laborar-hi!