Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

8 de març de 2018

En motiu del dia de la dona els nens i les nenes d’Educació Infantil hem jugat als racons de joc simbòlic amb una mirada més coeducativa. El joc simbòlic , espai que compartim a nivell de cicle en els espais d’aprenentatge internivells ( p3-P4-p5) serveixen als infants per experimentar i es converteixen en un espai on desenvolupar les capacitats sense estereotips ni prejudicis.

Segons la sociòloga Marina Subirats, “l’escola coeducativa ha d’integrar els coneixements necessaris per abordar els rols masculins i femenins i transmetre a tota la població, nens i nenes, un conjunt de capacitats indispensables amb independència del sexe, que els permeti a elles i a ells l’autonomia, tant en els aspectes econòmics com en els personals i domèstics”.