Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

11 d'octubre de 2018

Un any més hem iniciat els espais d'aprenentatge amb moltes ganes de fer i descobrir. A l'espai de ciència hem iniciat l'experimentació
a través de l'aigua. Quin color té?  Quins objectes suren i quins s'esfonsen? A partir d'aquestes preguntes els infants fan les seves pròpies
hipòtisis i van descobrin a través de l'experimentació diferents propietats de l'aigua.