Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

Escola La Noguera

Xarxa de competències Bàsiques

L'Escola La Noguera participa activament en la Xarxa competències bàsiques (Xarxa CB). Aquesta està formada per un equip de docents d’educació infantil i primària, i d’educació secundària que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d'autoavaluació.