Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida
Secretaría
Autorització d'imatge
Autorització de sortides 
  Justificació de faltes
  Autoritzacions de medicaments
  Quota de material
Autorització Religió / Ètica
Recollida d'infants
Carta de compromís