Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida
Santi Amores
Tutor P3
Ainhoa Planella
Tutor P4
Montse Mercè
Tutora P5
Núria Baró
Tutora 1r PRI
Eva Solé
Tutora 2n PRI
Rosa Mateu
Tutora 3r PRI
Lídia Pedra
Tutora 4t PRI
Xavier Farràs
Tutor 5è PRI
Andrea Bergó
Tutora 6è PRI 

Estela Balagueró
Llengua Anglesa

  Marcel Barbosa i Jordi Palací
Educació Física
 

Laura Antequera i Eli Pujol
Educació Especial

  Albert Palau
Educació Musical
  Elisabeth Casanova
Educació Religiosa
  Jordi Palací
Lídia Pedra
Psicomotricitat
 Teresa Coll
Tècnic d'Educació Infantil

Eva Vàzquez
Auxiliar d'educació especial

Maria Pascual
Mestra de suport a Educació infantil

Laura Antequera i Jordi Palací 
Mestres de suport a Cicle Inicial

Marcel Barbosa i Eli Pujol
Mestre de suport a Cicle Mitjà

Eli Pujol
Mestra de suport a Cicle Superior