Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

Relació de mestres que coordinaran les comissions de treball

Coordinadora pedagògica de Llengua

Ainhoa Planella

Coordinadora d’atenció a la diversitat

Laura Antequera

Coordinadores Xarxa CCBB

Rosa Mateu
Elisabet Pujol

Coordinador del pla català de l’esport a l’escola 

Marcel Barbosa

Coordinadora pedagògica de medi

Elisabeth Casanova

Coordinador pedagògic de matemàtiques

Montse Mercè

Coordinadora pedagògic d'Educació Visual i Plàstica

Eva Solé

Coordinador de festes

Albert Palau

Coordinadora Mindfulness

Lídia Pedra

Coordinadora de plurilingüisme

Estela Balagueró

Ainhoa Planella
(coordinadora)

Teresa Coll
Rosa Mateu
Jordi Palací
Eli Pujol
Montse Mercè
(coordinadora) 
Laura Antequera
Marcel Barbosa
Xavier Farràs
 

Elisabeth Casanova
(coordinadora)

Santi Amores
Núria Baró
Lídia Pedra 
Estela Balagueró
(coordinadora)
Núria Baró
 Andrea Bergó
Laura Antequera
(coordinadora)
Núria Baró
(representant CI)
Florià Belinchón
(assessor LIC)
Andrea Bergó
(representant CS)
 Anna Bosch
(psicopedagoga)
Rosa Mateu
(representant CM)
Maria Pascual 
(representant EI)
Eli Pujol
(representant equip directiu)
Jordi Querol
(treballador social)
Eva Solé
(coordinadora)
Estela Balagueró
Andrea Bergó
Maria Pascual
 
 
Lídia Pedra
(coordinadora)
Laura Antequera
Estela Balagueró
Núria Baró
Andrea Bergó
Teresa Coll
Montse Mercè
Jordi Palací
Lídia Pedra
Albert Palau
Elisabet Pujol
Eva Solé
Rosa Mateu
Eli Pujol
(coordinadores)
Santi Amores
Estela Balagueró
Núria Baró
Andrea Bergó
Jordi Palací
Albert Palau
Maria Pascual
Ainhoa Planella
 
Eli Pijol
(coordinadora)
Santi Amores
Núria Baró
Andrea Bergó
Rosa Mateu
Jordi Palací
Maria Pascual