Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida
Equip directiu

Director: Jordi Palací 

Cap d'estudis: Eli Pujol

Secretari: Santi AmoresCàrrecs de coordinació

Coordinadora lingüística i de cohesió: Ainhoa Planella

Coordinador de tecnologies de l’aprenentatge i coneixement:
 Xavier Farràs

Coordinadora de riscos laborals:
Andrea Bergó