Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

23 de desembre

Before starting Christmas holidays the students from La Noguera school wrote wishes for the new year in English. Here you can see some pictures of our Christmas decoration, in every single coloured paper there is a wish written by our students and teachers.

Abans de començar les vacances de Nadal, els nens i nenes de l'escola la Noguera van escriure desitjos per l'any nou en anglès. Aquí podeu veure algunes fotos de la decoració nadalenca, en cada un dels papers de colors hi ha un desig escrit pels nostres alumnes i mestres.