Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

Escola La Noguera :: Circulars Inicial

Gimcana maratoniana

11 de novembre

Benvolguts pares i mares,

Us informem que el proper divendres dia 11 de desembre es realitzarà una activitat benèfica per La Marató de TV3 dirigida als nens i nenes que estan cursant 2n de primària dels diferents centres escolars de tota la ciutat. Aquesta activitat està impulsada per la Blanca Paniagua amb el suport dels Serveis Educatius de La Noguera, i està inclosa en el Pla de Dinàmica Educativa de la Noguera.

Aquest any, la Marató tracta sobre les malalties metabòliques: l’obesitat i la diabetis. Per fer una activitat de conscienciació d’aquestes dues malalties hem organitzat un esdeveniment de caire lúdic i esportiu. Aprofitant que és una activitat solidària, proposem a les famílies fer un donatiu de manera totalment voluntària. Tots els diners recaptats aniran destinats íntegrament a La Marató de TV3. L’aportació benèfica la podeu donar al tutor/a a partir d’avui mateix.

El dia de la jornada esportiva, tots els nens i nenes participants podran gaudir d’un esmorzar saludable de manera gratuïta. 

Lloc de trobada:

Pavelló Impacsa

Lloc de recollida:

Pavelló Impacsa

Hora de trobada:

9 hores

Hora de recollida:

12,30 hores

Hi haurà servei d’acollida per part dels organitzadors, a partir de les 8 hores del matí. L’alumnat usuari del servei de menjador anirà a l’escola acompanyat pel professorat.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En/Na _______________________________________ amb DNI __________ autoritzo al meu fill/a __________________________________ a participar en l’activitat esportiva i benèfica “Gimcana Maratoniana”, que es realitzarà el proper divendres dia 11 de desembre en horari lectiu i que així com també a rebre l’atenció mèdica en cas que fos necessària.

    
  Signatura:

 

Balaguer, ________ de ______________ de 2015                     

 

 

 

 

                                                                                                   (pare/mare o tutor/a legal)