Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

Del 18 al 29 de juny


Aquelles famílies que estigueu interessades, ja podeu passar a recollir el paper del pressupost per ajudes al material escolar del curs 2018-19.
L'horari d'atenció del despatx de direcció serà de 9.30 a 13.00h.
Us recordem la paperassa que heu de portar a Càritas:

DOCUMENTACIÓ PER TRAMITAR AJUT DE LLIBRES 2018

FOTOCÒPIA de:

 • DNI/NIE dels pares o tutors.
 • Llibre de família
 • Passaport
 • Certificat de convivència actualitzat (Ajuntament)
 • Últim rebut de lloguer o hipoteca
 • Ingressos del nucli familiar (tots els membres majors de 18 anys):

-Certificat de prestació

            -Última nòmina

            -Certificat de la pensió 

            -Certificat de l'OTG INEM

 • Llibreta del banc/ moviments dels dos últims mesos.
 • Pressupost del cost total dels llibres
 • Si existeix:
  • Certificat discapacitat membres de la unitat familiar
  • Carnet de família monoparental

Per qualsevol dubte

Tel. 973 443320

Càritas Balaguer: Pl. Josep Carner-Ribalta, s/n

PRESENTACIÓ SOL.LICITUDS DEL  18 DE JUNY AL  29 DE JUNY ( dilluns a divendres de 8.30h a 13.30h )

LES SOL·LICITUDS AMB MANCA DE DOCUMENTACIÓ O LLIURADES FORA DE TERMINI SERAN DESESTIMADES