Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

Novembre de 2017

Referent als ajuts de menjador socioeconòmic per al curs 2017-2018, us informem del següent:

D'acord amb les instruccions rebudes des del Departament d'Ensenyament, les sol·licituds d'ajut de menjador rebudes amb posterioritat a la finalització del termini fixat en la convocatòria es consideren sobrevingudes per fora de termini, però seran admeses i tramitades. És per aquest motiu que us informem que podeu presentar la sol·licitud d'ajut de menjador per al curs 17-18 fora de termini, adreçant-vos als llocs habituals d'atenció dels serveis socials de l'ajuntament.