18 octubre 2018

Benvolgudes famílies,

Per la present us convoquem a l’Assemblea General de l’AMPA que tindrà lloc a l’escola el proper dijous 18 d’octubre de 2018 a les 21:00 hores, amb el següent ordre del dia:

- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
- Lectura i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici corresponent al curs 2017/18
- Pressupost per l’exercici corresponent al curs 2018/19
- Explicació de les activitats i serveis que organitza i ofereix l’AMPA
- Renovació i ampliació, si s’escau, de la junta directiva
- Precs i preguntes

Esperem la vostra assistència.

El President,
Jaume Cañada

Balaguer, 3 d’octubre de 2018