Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

Sobre la vaga

8 de març de 2018

07/03/2018

Davant les desigualtats i discriminacions que continua patint la dona en l’àmbit laboral i acadèmic, en el consum i en els treballs de cura i reproducció, diferents entitats i organitzacions sindicals han convocat una vaga de 24 hores el 8 de març.

Amb aquesta vaga general, es vol fer visible:
  • La necessitat de disposar de recursos materials i humans per tal que es puguin gaudir de tots els permisos i drets.
  • Que les cures no han de suposar problemes organitzatius als centres ni han d’impedir accedir a llocs de treball, ni s’han de veure afectades les pensions.
  • Que cal que el Departament d’Ensenyament impulsi accions formatives en matèria de coeducació perquè sigui un eix vertebrador en el currículum educatiu. La coeducació és indispensable per prevenir la violència masclista, educar en la diversitat i potenciar la riquesa i la igualtat real d’oportunitats.
  • Que cal continuar treballant per l’aplicació efectiva dels protocols d’assetjament.
  • La gran precarietat laboral en totes les feines i la vulnerabilitat de la situació laboral i social a la qual es veuen sotmeses les dones sense garanties laborals i que no poden exercir el seu dret a vaga.
  • La necessitat de canviar els rols i fer front al sistema patriarcal.
Com a claustre de l'escola La Noguera volem manifestar que estem totalment d'acord amb aquestes reivindicacions. Us informem que hi haurà mestres que demà s'adhereixen a aquesta vaga i, per tant, no vindran a l'escola. D'altres mestres, malgrat compartir les reivindicacions han optat per no adherir-se a la vaga i anar als seus llocs de treball.

Aprofitem l'avinentesa per informar-vos que demà a la tarda no es faran les classes previstes i s'han planificat unes activitats encaminades a reflexionar sobre la igualtat d'oportunitats i la construcció d'un món millor per a tothom. Us informarem dels resultats d'aquestes activitats.

Claustre de mestres