Escola La Noguera Educació Balaguer Lleida

Formació en noves tecnologies

Febrer de 2018

13/02/2018

El claustre de mestres de l'escola ha començat una formació interna amb l'objectiu de compartir coneixements en noves tecnologies per incorporar noves eines en la docència. Aquesta setmana passada, el Santi Amores va explicar el ClassDojo, Kahoot, Zookazamfree... entre d'altres aplicacions.